Wouters Wanroij is onze recyclinglocatie die voldoet aan alle eisen en vergunningen voor het op- en overslaan en bewerken van puin en sloopafval. Het gebroken puin kan verwerkt worden voor erfverharding, wegenbouw, tijdelijke verharding of funderingslagen.

Wij werken uiteraard conform de meest recente BRL 2506 en KOMO-gecertificeerde richtlijnen.