Wouters Wanroij is onze recycling locatie die voldoet aan alle eisen en vergunningen voor het op- en overslaan en bewerken van puin, hout en sloopafval. Op deze locatie staat onze vaste puinbreker die onder andere menggranulaat maakt. Menggranulaat is een andere benaming voor gebroken puin. Het gebroken puin kan verwerkt worden voor erfverharding, wegenbouw, tijdelijke verharding of funderingslagen.

Wij werken uiteraard conform de meest recente BRL 2506 en KOMO-gecertificeerde richtlijnen.

U kunt het menggranulaat afhalen op de locatie in Wanroij maar het kan ook bij u geleverd worden. Meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.