Wouters beschikt over een uitrustingsstuk voor aan een kraan van minimaal 45 ton. Hiermee is het mogelijk om horizontale bemaling aan te leggen. Daardoor daalt het grondwater niveau en is het mogelijk om onder het normale grondwater niveau werkzaamheden uit te voeren.