Wouters Odiliapeel B.V. beschikt over een uitrustingsstuk voor aan een kraan van minimaal 45 ton. Hiermee is het mogelijk om horizontale bemaling aan te leggen. Bij horizontale drainbemaling wordt het grondwater via een drain opgepompt. Daardoor daalt het grondwater niveau en is het mogelijk om onder het normale grondwater niveau werkzaamheden uit te voeren.

Wilt u meer weten over Bodembemaling?

Neem dan direct contact met ons op